06-06-06

MAYDAY 06-06-06

Hoe meer ik pleit voor toenadering en openheid tussen de gewone en de gegoede burger, hoe verder ze uit elkaar gedreven worden. Meer sociale controle zou het veiligheidsgevoel ten goede komen.Maar, zelfs het gemeentebestuur gaat de creatie van nog meer reservaten in de hand werken door het plaatsen van slagbomen aan sommige dreven, die ooit een zegen waren voor de zachte weggebruiker, maar nu door zware bolides en motoren geterroriseerd en vernield worden door onverantwoord rijgedrag, eigen aan dit tijdperk.

Inbrekers, carjackers of homejackers zijn zo inventief dat deze preventieve nepmiddelen geen enkel nut hebben, noch een grotere bescherming bieden. Mijns inziens wekt dergelijke aanpak het onveiligheidsgevoel alleen maar op. Sociale controle is de beste manier om een gezonde veiligheid te bekomen. Het probleem is echter dat de burger uit de 21ste eeuw steeds meer hamert op privacy en afzondering. Nu heb je nog weinig ‘oudjes’ die achter de ‘splete van ulder gordijnen’ – zoals Walter De Buck – het zingt, alles gezien hebben wat er in de straat gebeurd. Ze zitten niet meer aan het venster, maar kijken kassie... Waar je vroeger de mensen aan hun voorgevel zag zitten om met elkaar en de voorbijganger een praatje te slaan, zit eenieder nu achter zijn hoge afsluiting, in het ‘stulpje’ binnen zijn domein, zich onledig te houden met soap-seeing, internetten, eenzaam een boek te lezen of, in de chicste gevallen, banen te trekken in zijn al dan niet overdekt zwembad.

Wat er in de buurt gebeurt is gewoon ‘de ver van mijn bed show’.

Let op, ik pleit niet onschuldig. Laatst zat ik in mijn bureau een recensie te schrijven, het rock’n roll repertoire keiluid uit de boxen spuiend. Amper 80 meter verder waren de hulpdiensten 2 uur vruchteloos bezig om de buurvrouw te reanimeren. Twee dagen later kwam ik pas te weten dat het brave mensje niet meer onder ons was. Ik schaamde mij dat ik niet gemerkt had dat er iets aan de hand was en dat ik mij geen vragen stelde waarom ze de volgende morgen – als gebruikelijk – niet in de tuin aan ’t scharrelen was.

Zijn wij, mensen, nu allemaal eenzaten en egoïsten geworden? Is die teamgeest of liever die dorpsgeest volledig aan het wegebben? Ik ben niet te bekakt om toe te geven dat ook ik fouten maak.

We moeten echt terug naar meer samenhorigheid binnen onze leefgemeenschap. Het sociaal contact moet opnieuw opflakkeren en we moeten, rijk en arm, elkaar de hand reiken om alzo tot een betere maatschappij te groeien. Die kloof moet gedicht worden voor het te laat is.

Denk er eens over na en spui je feedback maar gerust in mijn mailbox!

18:06 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |