29-08-04

EEN HERDENKINGSCOMITÉ voor BURGEMEESTER DE PESSEROEY

Een DEURLENAAR maakt toch deel uit van een apart ras binnen de samenleving van de Leiedorpen die samen na de fusie Sint-Martens-Latem vormden. De échte Latemnaars zijn naar mijn mening niet zo fanatiek met mekaar verbonden of uiten het niet zo expliciet als de geboren en getogen Deurlenaars dat doen. Het is precies of na al die jaren Deurle de fusie met Latem nog niet heeft verwerkt en het ziet er naar uit dat dit in de toekomst ook niet vlug zal gebeuren. Maar! Heel wat autochtone bewoners hebben nog steeds die verering voor ‘hun’ burgemeester van vóór de fusie en daarom nemen ze een bijzonder initiatief: Dit jaar is het precies vijfentwintig jaar geleden dat Antoon De Pesseroey, de laatste en legendarische burgemeester van Deurle, is overleden. De Pesseroey, geboren op 7.12.1917 in Lokeren, woonde hier aanvankelijk in de Philippe de Denterghemlaan en de Rode Beukendreef, maar verbleef zijn laatste levensjaren in het kasteel van Deurle.Bij de verkiezingen van 1958 werd hij verkozen tot burgemeester, een functie die hij tot de fusie met Sint-Martens-Latem in 1976 met hart en ziel heeft uitgeoefend. Hij overleed onverwacht op 12 mei 1979, na een rijk gevuld leven als zakenman en burgemeester van ons mooie Leiedorp. Vele Deurlenaars herinneren zich De Pesseroey ongetwijfeld als een sociaal voelend persoon. Zijn bekommernis om het materiële en sociale welzijn van de mensen beperkte zich niet enkel tot Deurle maar strekten zich uit tot ver daarbuiten. Ook ging zijn bijzondere aandacht uit naar het culturele leven. Zo konden o.m. de Deurlese schuttersgilden en het artiestenmilieu steeds op zijn gewaardeerde medewerking rekenen. Zonder meer kan worden gesteld dat Antoon De Pesseroey als het ware de verpersoonlijking was van wat zo vaak de “Deurlese levenskunst” wordt genoemd. Daarom hebben een aantal Deurlenaars besloten om ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van zijn overlijden een medaillon te laten vervaardigen.Het medaillon, van de hand van de Leernse beeldhouwer Hugo Vander Vekens, zal in het najaar van 2004 op het dorp worden ingehuldigd. Het moge een blijvend eerbetoon zijn aan deze edelmoedige figuur en tevens de herinnering levendig houden aan de tijd dat Deurle nog een zelfstandige gemeente was. Dit alles kent uiteraard een kostenplaatje. Daarom durven wij U vragen om een eventuele bijdrage te storten ter financiering van dit uitzonderlijk medaillon, dat een verrijking zal zijn voor Deurle.Uw gewaardeerde storting kan gebeuren op rek.nr. 390-4187171-27 van het herdenkingscomité Deurle, met vermelding “Hulde De Pesseroey”.Het herdenkingscomité Antoon De Pesseroey. info 09 282 51 04

11:45 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |