30-07-04

TITO'S of MAXY'S, GUN EEN MENS ZIJN BOTERHAM

Ik las net in ‘t Nieuwsblad een stukje literatuur van collega AVD en dat stemde mij tot nadenken en gaf me een gevoel van medeleven.Als je het mij vraagt, maar dat doet men uiteraard niet, mag Filip Adams zijn bord met de noodkreet ‘broodroof’ laten waar het is.De N43 of in de volksmond Kortrijksesteenweg is toch verloederd door al die schabouwelijke reclamepanelen van grote firma’s en elitewagens EN hij heeft nog gelijk ook. Zijn slogan klopt als een bus.Het is broodroof wat men hem aandoet.Ik was nochtans de eerste om klacht neer te leggen tegen de inplanting van een megadancing naast een residentiële verkaveling en heb indertijd de heer Adams – steeds terecht – het leven zuur gemaakt door neerlegging van klacht wegens geluidsoverlast en vandalisme.Ik was het meer dan beu te moeten mee daveren op de wave van oorverdovende bassen die op een bepaald moment zelfs het vensterglas van mijn stulpje lieten barsten.Ik ben echter niet rancuneus. Toen de Maxy’s veranderde naar Tito’s werd de muziekoverlast beter, maar het ‘blasé-gedoe’ van de betere klasse en het ronken van de opgefokte luxewagens was dan weer een nieuwe druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen.Tot daar. Eén feit is zeker : toen Filip Adams de loten uit de verkaveling kocht werd hij reeds bij de neus genomen. Iedere Latemnaar met een beetje hersenen in zijn kop wist dat dit niet kon. Van het oorspronkelijk verkavelingplan bleef niks meer overeind. Zelfs de voorgeschreven nutsvoorzieningen en de wegeninfrastructuur werd nooit verwezenlijkt . Dit was ook niet meer nodig, gezien het toenmalig College er moeiteloos en zonder poespas een verkavelingwijziging kon doorjagen ondanks het protest van de buren.Nu, wat die bouwovertreding betreft. Mits het weghalen van de toegangsluifel van de inmiddels vervallen danstempel, is het gebouw volkomen legaal, enkel de parkeerplaatsen blijven ongegund.Met een beetje goede wil, een andere bestemming en veel poen, wordt het leuke gebouw opnieuw functioneel en rendabel.Als alle partijen een beetje water in de wijn doen, oogt het gebouw in een wip als een aantrekkelijk landmerk en kan Filip opnieuw wat ademruimte krijgen.Kijk, « Welzijn » zoekt een onderkomen voor zijn en ons toneelspelers. Kleine moeite. Tracht met Filip een deal te sluiten dat hij de ex-danszaal omtovert tot een zaal voor podiumkunsten, fluister het College, de Vlaamse Gemeenschap en misschien ook onze gouverneur in het oor dat het hier gaat om het algemeen belang van de gemeente. Wie weet hebben we dan geen prachtig alternatief voor het zieltogende parochiezaaltje van de ‘zusterkens’… die ook al plaats moesten ruimen voor het beter functioneren van ‘Sancta Maria’.

15:35 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-07-04

DE PAROCHIEZAAL naar Gaston Martens?

Enkele weken geleden kwam de oppositie tot de verbazingwekkende vaststelling dat er een ramp op til was. De toneelvereniging en andere socio-culturele verenigingen konden op bevel van de brandweer geen gebruik maken van de oubollige maar charmante toneelzaal van de kloostergemeenschap.De schrik over het voortbestaan van het Latems verenigingsleven zat er zo dik in dat hun bezorgdheid werd omgezet tot een heus agendapunt op de gemeenteraad.Gezien de « Welzijngemeenschap » het niet zo heeft voor de in zwang zijnde bibliotheek en het multifunctioneel centrum met vergaderruimtes en archief & documentatiecentrum aan de Sporthal, werd voorgesteld de binnen enkele weken te starten bouwwerken te herzien en te vervangen door een podiumzaal met 300 zitplaatsen…Ik moet voorzichtig zijn met mijn kritiek want anders krijg ik weer een ‘open brief’ naar mijn hoofd, maar zo’n ingesteldheid tart alle verbeelding.Bij het plannen van de bibliotheek en de voorbereidende gesprekken waren de vertegenwoordigers van Welzijn het unaniem eens over de noodzaak ervan en bij de keuze van ontwerper en uiteindelijk plan waren zij uiterst mild en volgzaam. Later bleek dat zij tijdens de raadszitting plots hun kar keerden en wou de Welzijnfractie onder geen enkel beding meewerken aan de realisatie van dit project.Nu, een evenementenzaaltje met 300 à 350 zitplaatsen neerpoten aan de Hoge Heirweg is een ‘moord’ op zich.De buurt is daar nu reeds overbelast door het immens gebruik van sporthal, de voetbalvelden en tennisterreinen dat een toneelzaal deze wijk totaal zou ontredderen en van heel wat bewoners ‘neuroten’ zou maken.Nu, de meerderheid plant – op termijn – wel de aanleg van nieuwe sportterreinen en een evenementenzaal tussen de Deurlese Lijnstraat en de grens met De Pinte/Nazareth en dit in een compleet groen en rustgevend kader, waar geen mens kan gestoord worden, maar de uitvoering is nog meer dan prematuur.Ik begrijp de logica van sommige raadsleden niet, maar dat zal dan vermoedelijk aan mijn gezond boerenverstand liggen.Toen ik in 1966 verantwoordelijk was voor ‘De Kring’, een jeugdhuis avant-la-lettre, was de zaal reeds een gevaar. Wij gaven er af en toe fuiven en filmvoorstellingen en vroegen ons toen – als groentjes – reeds af hoe dat verder moest. Negen kansen op tien vlogen de zekeringen uit, de brokken vielen uit de ‘ceiling’, het meubilair was toen al verouderd en als er dan al eens een toeschouwer door een vermolmde stoel zakte, waren we blij dat we hem (de stoel) konden opstoken in de ‘potkachel’…Gelukkig hadden de verenigingen toen ijverige middenstanders en aannemers in hun ‘clubje’, die ten kostenloze titel de boel opkalefaterden…Misschien een idee om de zaal opnieuw leefbaar te maken ? Naar het schijnt zitten hier nogal wat rijken, dus mecenaat voor ‘t klooster moet kunnen, niet ?

12:29 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-07-04

UW SUGGESTIES VOOR 'DE LATEMSE KUNSTKRING'

Toen onder impuls van Raf Van den Abeele, Jan D’Haese en andere prominenten in de jaren zestig de Latemse Kunstkring uit de grond rees was de doelstelling heel eenvoudig : het bewaren, koesteren en promoten van de Latemse kunst in al haar facetten.Dit resulteerde in een schitterend parcours met een brede waaier aan thematentoonstellingen die tenvolle gesmaakt werd door een kennerspubliek en gesteund werd door de overblijvende coryfeeën uit de gloriejaren van Sint-Martens-Latem, kunstenaarsdorp in Vlaanderen.De jaarlijkse tentoonstellingen brachten heel wat volk op de been en de ‘artiestenzolder’ van het vroeger gemeentehuis was dan ook wijd en zijd gekend door iedereen die de kunst in het hart droeg.Door de impact van deze pioniers rezen de galerijen als paddestoelen uit de grond en werd Latem en Deurle het mekka voor kunst en cultuur.Het galerijleven smolt echter als sneeuw voor de zon. Enkel de grote namen bleven overeind.De invloed en inzet van Oscar De Vos en zijn broer Gerard bestatigen het voortbestaan van de Latemse kunst van voor 1935 en de komst van kunsthistoricus Dr. Piet Boyens als gemeentelijk cultuurfunctionaris gaf eveneens een nieuwe elan aan het rijke Latemse kunstverleden. De recente schenking van kunstmecenas Emiel De Smet verdrievoudigt de waarde en vooral het belang van het gemeentelijk kunstpatrimonium, zoals cultuurschepen Melis het bij de persvoorstelling van deze uitzonderlijke collectie terecht benadrukte en dat kunnen we alleen maar toejuichen.De Latemse Kunstkring kreeg een nieuwe impuls met de komst van voorzitter Freya Malfait, die met een duidelijk omlijnd programma en een verruiming van het interesseveld een breder publiek wou bereiken en daar ook in slaagde. Na de drie laatste tentoonstellingen ligt de lat echter zo hoog dat beter doen haast onmogelijk is. Na ‘Zeldzame Weelde’ en ‘Ballingschap’ is het mooiste en meest essentiële getoond.Wat de voorzitter wou werd bereikt. Een nauwe samenwerking tussen onze kunstkring, de musea en het gemeentebestuur gaf een bredere armslag en nog meer kwaliteit.Het hoogtepunt werd blijkbaar bereikt, maar hoe moeten we ons verder profileren ? Die vraag wil ik als bescheiden lid van het werkcomité naar de leden toe uiten.Het is mooi om samen een goed georganiseerd geleid bezoek te brengen aan tentoonstellingen en musea, maar wat met de traditioneel geworden tentoonstelling en de literaire of muzikale evenementen ?Het werkcomité is ook aan verjonging toe. De meeste leden van het huidige werkcomité zijn reeds sinds tientallen jaren of zelfs sinds het prille begin de voortrekkers van de Latemse Kunstkring en – het moest gezegd – de meest actieve, inventieve en flexibele. Bij sommige begint dat echter door te wegen en dus is er nood aan jonge krachten met een hart voor Latem en Deurle, de kunst en met een ruim cultureel interesseveld.Zulke mensen zijn echter zeldzaam of traden reeds toe. Toch durf ik alsnog een oproep doen naar nieuwe krachten en nieuwe ideeën.Alle brieven en suggesties worden gecentraliseerd bij Pierre Vanderheyde, Vijverhoflaan 15, 9830 Sint-Martens-Latem.Wij rekenen op jullie, want wij willen verder bouwen aan de doelstelling van onze stichtende leden, de eer van het Latemse kunstverleden hoog houden en… vooruitblikken op het kruim van de hedendaagse kunstscène.

09:29 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |