04-07-04

UW SUGGESTIES VOOR 'DE LATEMSE KUNSTKRING'

Toen onder impuls van Raf Van den Abeele, Jan D’Haese en andere prominenten in de jaren zestig de Latemse Kunstkring uit de grond rees was de doelstelling heel eenvoudig : het bewaren, koesteren en promoten van de Latemse kunst in al haar facetten.Dit resulteerde in een schitterend parcours met een brede waaier aan thematentoonstellingen die tenvolle gesmaakt werd door een kennerspubliek en gesteund werd door de overblijvende coryfeeën uit de gloriejaren van Sint-Martens-Latem, kunstenaarsdorp in Vlaanderen.De jaarlijkse tentoonstellingen brachten heel wat volk op de been en de ‘artiestenzolder’ van het vroeger gemeentehuis was dan ook wijd en zijd gekend door iedereen die de kunst in het hart droeg.Door de impact van deze pioniers rezen de galerijen als paddestoelen uit de grond en werd Latem en Deurle het mekka voor kunst en cultuur.Het galerijleven smolt echter als sneeuw voor de zon. Enkel de grote namen bleven overeind.De invloed en inzet van Oscar De Vos en zijn broer Gerard bestatigen het voortbestaan van de Latemse kunst van voor 1935 en de komst van kunsthistoricus Dr. Piet Boyens als gemeentelijk cultuurfunctionaris gaf eveneens een nieuwe elan aan het rijke Latemse kunstverleden. De recente schenking van kunstmecenas Emiel De Smet verdrievoudigt de waarde en vooral het belang van het gemeentelijk kunstpatrimonium, zoals cultuurschepen Melis het bij de persvoorstelling van deze uitzonderlijke collectie terecht benadrukte en dat kunnen we alleen maar toejuichen.De Latemse Kunstkring kreeg een nieuwe impuls met de komst van voorzitter Freya Malfait, die met een duidelijk omlijnd programma en een verruiming van het interesseveld een breder publiek wou bereiken en daar ook in slaagde. Na de drie laatste tentoonstellingen ligt de lat echter zo hoog dat beter doen haast onmogelijk is. Na ‘Zeldzame Weelde’ en ‘Ballingschap’ is het mooiste en meest essentiële getoond.Wat de voorzitter wou werd bereikt. Een nauwe samenwerking tussen onze kunstkring, de musea en het gemeentebestuur gaf een bredere armslag en nog meer kwaliteit.Het hoogtepunt werd blijkbaar bereikt, maar hoe moeten we ons verder profileren ? Die vraag wil ik als bescheiden lid van het werkcomité naar de leden toe uiten.Het is mooi om samen een goed georganiseerd geleid bezoek te brengen aan tentoonstellingen en musea, maar wat met de traditioneel geworden tentoonstelling en de literaire of muzikale evenementen ?Het werkcomité is ook aan verjonging toe. De meeste leden van het huidige werkcomité zijn reeds sinds tientallen jaren of zelfs sinds het prille begin de voortrekkers van de Latemse Kunstkring en – het moest gezegd – de meest actieve, inventieve en flexibele. Bij sommige begint dat echter door te wegen en dus is er nood aan jonge krachten met een hart voor Latem en Deurle, de kunst en met een ruim cultureel interesseveld.Zulke mensen zijn echter zeldzaam of traden reeds toe. Toch durf ik alsnog een oproep doen naar nieuwe krachten en nieuwe ideeën.Alle brieven en suggesties worden gecentraliseerd bij Pierre Vanderheyde, Vijverhoflaan 15, 9830 Sint-Martens-Latem.Wij rekenen op jullie, want wij willen verder bouwen aan de doelstelling van onze stichtende leden, de eer van het Latemse kunstverleden hoog houden en… vooruitblikken op het kruim van de hedendaagse kunstscène.

09:29 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.