29-05-04

LOATEMSCHE KLEPPE OP WERELDTOER

Dat het internet een bijzonder tool is bewijst dit mailtje helemaal uit Kuala Lumpur. Ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat het web een dergelijk impact zou kunnen hebben en geef jullie daarom een 'simpel' mailtje mee van een IT-specialist:
 
Ge beseft toch dat hetgeen ge schrijft allemaal voor eeuwig online blijft ?
 
Zoek maar eens in google naar webarchives of de wayback machine...
 
Toch wel wijs hé, internet; zelfs als wij weg zullen zijn van de aardbol zal dat nog allemaal online staan.
 
Elk oog; elk brein zal kunnen lezen wat een ander oog gezien heeft; in welke richting het keek (of dacht te kijken ) ; waar het lijf rondliep op de aardbol; met wie het brein sprak en wat het allemaal meegemaakt heeft. of althans hetgeen daarvan op het net neergeschreven werd. Of het allemaal waar is natuurlijk, dat is de vraag... en hoe interessant dat allemaal is vanuit het oogpunt van perceptie en interpretatie.
 
 
Er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die niets opschrijven over zichzelf in de virtuele wereld; dat is hun goed recht. Anderen zullen dan juist meer schrijven. Of diegene over wie er geschreven wordt de macht heeft om anderen te doen zwijgen dat is nog wel de vraag. Hoe meer onderdrukking van de geest in spraak hoe meer anonieme pamfletten er dan geschreven worden en dat is nog erger voor democratie.
 
Iedereen zou moeten kunnen zeggen wat hij denkt, het opschrijven en anderen kunnen het dan lezen; totale openheid. opheffing van het secreet. Wie heeft me dat destijds weer eens gezegd ?
 
Heel dienen internetboel is ook interessant vanuit het punt van copyright: wie heeft nu wat gezegd en online gezet.
 
Ole ole. In dat verband is er de IP law. Ook wel een interessant phenomeen.
Wat mij betreft is het internet een ontembaar beest - een zeer jong beest nog - en hoe meer je het aan kettingen probeert te leggen met gelijk welk instrument, hoe woester het wordt.
 
Dat verklaart het succes van websites; weblogs edm. Iedereen heeft wel iets te zeggen en zelfs als het totale zever of nonsens is : het is altijd opluchtend om te kunnen spreken.
Waarom zouden de cafes destijds - en nu nog altijd - zoveel stamgasten hebben en zatlappen; ja omdat ze allemaal hun gedacht eens kunnen zeggen en eens goed lachen en morgen is het weer werkdag. Er zijn er natuurlijk altijd bij die op anderen hun smoel beginnen slaan en blijkbaar hebt ge dat op internet ook, maar meestal duurt dat niet lang met al die censuur-commissies die bestaan. Internet is ook geen juridisch vacuum...
 
Voila gewoon mailke, Albert. Ik ga het zelfs niet herlezen...
 
gr
Jan

08:47 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-05-04

GEZELSCHAP VEUR TJOLLE

'De Vrienden van de Latemse Kunst' - un sosseteit ter bevorderinge van al de kunsten - goan 't Colleeze veurenstellen de plastiekene biesten en den boer van Sven Tjolle, ge weet wel, da beeld van de Provinse en Radjoo Twieje in den biologieschen hof van de Geevoarts en 't Museetse wa gezelschap te geven.
Die biesten ploegen doar ganse doagen en un en gien beetse ontspanning.
Doarom zoen ze nui un schinkinge overwegen van un poar birggietses van William Sweetlove.
In nen tijd van reessiekleeren en sorteeren moe da kunnen. Uuk in de kunste: ijzer bij ijzer, plastiek bai plastiek! Binnenkurt zal den bal dus weere in 't kamp liggen van de kommisse kunst om advies uit de bringen noar 't Colleeze toe. Wa goan ze doar mee beginnen? 't Zal weerom nie goe zain, zeekers?
IK weete ien ding: oas ge van kunste niet un kent, blijft er mee ui puuten af of zwijgt...
 
'Beelden op Openbaar domein' worden mee den vinger geweezen omdanze soms stuerend zoen zain veur 't landschap en veur de verkiersveiligheid, moar sins de joaren taggentig zitten me mee nen uup kommersjeele blokken mee vervuilende lichtreeklamme en leelukke huizen. Es da verantwoord?

Latem, kunstenaersdorp, waer bestu bleeven...


09:41 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-05-04

In september 36 jaar in nieuw leven

Op 20 september 1969 gaf geen mens nog een cent voor mijn leven, niet dat ze dit nu wel zouden doen - is geen renderende investering :-) - , maar wat ik weet is dat de kaarten van mijn levensloop daar flink door mekaar werden geschud.
Die bewuste dag lag ik daar voor dood in het wrak wat ooit een wagen was geweest. Ik werd afgevoerd naar het ziekenhuis waar schimmen in groen en wit opnieuw leven in dat zieltogende lichaam poogden pompen. Ik aanschouwde dit alles vanuit de hoogte, want vermoedelijk was ik toen reeds uit dat aardse lichaam getreden en was het hemelse licht wenkende. Ik wou echter nog niet vertrekken! Ik schreeuwde plots de ganse 'spoed' wakker omdat ik hoorde dat mijn redders de hoop verloren mij onder de levenden te krijgen. En er kwam nieuw leven!
Ik was uit de coma  en kon alles van nul opbouwen. Halswervelbreuken met tetraplegie. Het heeft mijn ouders een huis  en veel  verdriet gekost om hun zoon  opnieuw een waardig leven te geven. Met de trein der traagheid deed ik er twee jaar over om terug 'in beweging' te komen.
Die zoon, ik dus, had geluk, maar vecht nu nog elke dag om soepel en zonder pijn het leven te grijpen
 
Ik weet dus heel goed waarover ik spreek en daarom vraag ik u, collegae bloggers, eens naar de website van en voor een moedig meisje te surfen, als was het maar om haar moed en sympathie te geven:
 
http://www.pourpriscilla.be.tf
 
 

10:11 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-05-04

LOATE LENTEKRIEBELS

Ter es gienen dag veurbijgegoan of ter was den ienen of den andren die an mijnen teeleefon ing om te vroa’en wannier da die nieuwe Kleppe nui gong verschijnen.

‘k Zal ‘t ulder ne kier uitleien: de Kleppe verschijnt oas’t past. In prinsiepe minstens vier kier in ‘t joar. Oaster sens es of datter un goeje ziele sponsorizeert...

Doarbai vertelt gulder mij nui ne kier wa datter in ons durpke gebeurd es de loatste moanden?

Niet de kl... Proxifredse kan iedren dag mee zijnen sekretoaris "nonkel Bob zain paleis" goan uitkammen op zoek noar mankementen en intussen ne kier paizen in wa stroate dattee neu nog ne kier parkeerploatsen kan afschaffen en nog wa buumpkes, bakskes en ander groen spul kan plasseeren. Of... nog un stukske grond afluizen veur "het buiten de dorpskom parkeren" zonder in zijnen zak te moeten tasten en mee ’t spoargeld kestlampkes kuupen dieme nui te kurt oan..

‘k Weete dat da ollemolle mee un goeie bedoelinge es, moar bai nonkel Bob zoe’n ze durven zei’n da Seskootse de lampkes ee moeten veurenschieten! Allee, oas’t woar es emme toch nog nen bestuurder ‘met een hart voor Latem en Deurle’.

't Schijnt dattee nui koad es om da'k an Dreetse den Leugeneere van 't Niefsblad gezeid ei da'k nie kontent was van d'afwirkinge van da beeld van Tjolle damme mee da spel van Radjoo Twieje gewonnen en. Ja, smauk kan verschillen ee! Ee zegt jij wel dadde nen gegeven buffalo nie in zijnen bek meugt kijken. Goed vent, moar in mijnen of un komt er gien 'plastieken' beeld, loat stoan op den dienen van nen eekooloziest glijk den Edgar Gevoart...

Nog iet: t’es ezuu un spel geweest veur die veelooboane, moar de mieste, velomaniakken, springen sins de veurjoarsklassiekers op uldren veeloo en van oas ze mee dreije tuupe zain loatten ze die schuune realizoassie van ons en ulder Gemientewelzijn links en rij’n ze mee veel zeste op de boane. ‘k Zoe op den duur moeten peizen dan d’ottos de zwakke wiggebruikers geworden zijn! Moar ja, ge meugt ier in ‘t dorp toch nie zierder rij’n dan tfijftig per uure mee uijen Porsche, Maserati of Ferrari. Cela doit être grave pour les gens de la ‘Tribu des Cayennes’, n’est-ce pas?


19:31 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |