01-05-04

LOATE LENTEKRIEBELS

Ter es gienen dag veurbijgegoan of ter was den ienen of den andren die an mijnen teeleefon ing om te vroa’en wannier da die nieuwe Kleppe nui gong verschijnen.

‘k Zal ‘t ulder ne kier uitleien: de Kleppe verschijnt oas’t past. In prinsiepe minstens vier kier in ‘t joar. Oaster sens es of datter un goeje ziele sponsorizeert...

Doarbai vertelt gulder mij nui ne kier wa datter in ons durpke gebeurd es de loatste moanden?

Niet de kl... Proxifredse kan iedren dag mee zijnen sekretoaris "nonkel Bob zain paleis" goan uitkammen op zoek noar mankementen en intussen ne kier paizen in wa stroate dattee neu nog ne kier parkeerploatsen kan afschaffen en nog wa buumpkes, bakskes en ander groen spul kan plasseeren. Of... nog un stukske grond afluizen veur "het buiten de dorpskom parkeren" zonder in zijnen zak te moeten tasten en mee ’t spoargeld kestlampkes kuupen dieme nui te kurt oan..

‘k Weete dat da ollemolle mee un goeie bedoelinge es, moar bai nonkel Bob zoe’n ze durven zei’n da Seskootse de lampkes ee moeten veurenschieten! Allee, oas’t woar es emme toch nog nen bestuurder ‘met een hart voor Latem en Deurle’.

't Schijnt dattee nui koad es om da'k an Dreetse den Leugeneere van 't Niefsblad gezeid ei da'k nie kontent was van d'afwirkinge van da beeld van Tjolle damme mee da spel van Radjoo Twieje gewonnen en. Ja, smauk kan verschillen ee! Ee zegt jij wel dadde nen gegeven buffalo nie in zijnen bek meugt kijken. Goed vent, moar in mijnen of un komt er gien 'plastieken' beeld, loat stoan op den dienen van nen eekooloziest glijk den Edgar Gevoart...

Nog iet: t’es ezuu un spel geweest veur die veelooboane, moar de mieste, velomaniakken, springen sins de veurjoarsklassiekers op uldren veeloo en van oas ze mee dreije tuupe zain loatten ze die schuune realizoassie van ons en ulder Gemientewelzijn links en rij’n ze mee veel zeste op de boane. ‘k Zoe op den duur moeten peizen dan d’ottos de zwakke wiggebruikers geworden zijn! Moar ja, ge meugt ier in ‘t dorp toch nie zierder rij’n dan tfijftig per uure mee uijen Porsche, Maserati of Ferrari. Cela doit être grave pour les gens de la ‘Tribu des Cayennes’, n’est-ce pas?


19:31 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.