27-04-04

STEMT TOT NADENKEN IN VERKIEZINGSTIJD

« SOLIDARITEIT ! »

 

Waarde vriend Albert,

 

Wat mij het meest stoort en verontrust in de politiek en de sociale evolutie van onze hedendaagse « moderne » maatschappij is de woekerende armoede, de stijgende kansarmoede en de toenemende sociale uitsluiting.

 

Vooral de politieke onverschilligheid en de aanvaarding van de maatschappelijke dualiteit. Het steeds maar rijker worden van de bovenlaag van de bevolking en het ontstaan van een zee van medeburgers die op de grens van het bestaansminimum- leefloon of ervan moeten leven of er ver onder gevallen zijn.

 

Ondanks het ontstaan van de Rijksmaatschappelijke zekerheid, de uitbouw van vakbonden en mutualiteiten, allerhande sociale instellingen, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de politiek en politieke partijen en programma’s op zich, blijft de verpaupering van het maatschappelijk middenveld en van de lagere bevolkingsklassen maar doorgaan.

 

Het wordt wraakroepend. Het is niet alleen nog een maatschappelijk gegeven, het is een individuele- persoonlijke aangelegenheid geworden waardoor ieder mens zich moet aangesproken voelen.

 

Elke arme, elke uitgesloten familie moet ons blijvend wakker houden en ons eraan herinneren dat er nog zoiets bestaat als

 « SOLIDARITEIT ! »

Trek jij aan de bel in jouw regio?

 

Vriendelijke groeten,

 

Gery Van Exem

Maatschappelijk assistent

Klapdorp, 26

2000 ANTWERPEN


16:43 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.