11-03-04

EERBETOON AAN EEN GROOT DICHTER

Het heeft lang geduurd maar na de schilderkunst wordt in het kunstenaarsdorp eindelijk ook het literaire verleden naar waarde geschat.
KAREL VAN DE WOESTIJNE krijgt zijn borstbeeld (brons van Carl De Cock) in de schaduw van de raadzaal van het gemeentehuis en de eerste 'Karel Van De Woestijneprijs voor poëzie' komt toe aan de gerenommeerde Nederlandse dichter GERRIT KOUWENAAR, een Amsterdammer die in 1946 debuteerde.
Of de 'modale' Vlaamse dichters het juryrapport en de aan de prijs verbonden 3.000 euro met volle overtuiging zullen gunnen aan deze toch uiterst gevestigde waarde in de nederlandstalige poëzie en literatuur valt sterk te betwijfelen, maar het reglement was nu eenmaal dusdanig opgesteld dat enkel een prestigieuze naam laureaat kon worden...
Noblesse oblige, wordt gefluisterd...

Mijn mening is dat jonge of reeds geroutineerde dichters, die ook hun ziel blootleggen in hun - soms heel waardevolle - poëtische ontboezemingen, maar niet over de geldelijke middelen of de juiste relaties beschikken om te publiceren, de kans moeten krijgen om via dergelijk concours een duw in de rug te krijgen. Die 3.000 € zijn voor Kouwenaar een druppel in de oceaan. Hij heeft een schitterende carriëre achter zich... de anderen moeten het nog maken...
Andere kunstliefhebbers hopen dan weer dat bij een volgende denkoefening Sint-Martens-Latem ook waardering zullen kunnen opbrengen voor zijn toondichters en musici. Hoe groot is de Latemse 'prijzenpot'?12:50 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.