09-03-04

KUNSTDORP

Sinds drie jaar heeft Sint-Martens-Latem ook uiterlijk het imago van « een kunstdorp in Vlaanderen ». Het College nam het initiatief enkele Vlaamse beeldhouwers aan te spreken voor het plaatsen van sculpturen langs enkele drukke wandelroutes en de rotondes. De Ouwegemse wereldburger, beeldhouwerschilder Herman van Nazareth, bijt de spits af van wat een cyclus moet worden van – steeds wisselende - « Beelden in het Landschap ». Het thema kunst is reeds sinds mensenheugenis de gevoelige snaar van de kunstzinnige Latemnaar. Ondanks het feit dat kunsthistorici de jongste jaren proberen het begrip Latemse School te relativeren en tot zijn essentie: het toevallig samenbrengen van kunstenaars in het dorpje aan de Leie en het aldus vormen van een kunstenaarskolonie, die uitbloeide tot een vermaarde groep artiesten met de meest verscheiden technieken en ideologieën, zowel in de beeldende kunst, de letterkunde als de muziek. Deze kunstenaars uit de 19de en begin 20ste eeuw maakten van Sint-Martens-Latem een begrip in de kunstwereld. Dit imago was stilaan aan het tanen, gezien buiten het museum Gevaert-Minne, het Gust De Smet Museum en de jaarlijkse zomertentoonstellingen van de Latemse Kunstkring, weinig belangrijk werk aan het publiek kon getoond worden en er geen vernieuwing kwam in het aanbod van belangrijke werken uit deze glorierijke periode uit het Latemse Kunstleven.De nieuwe bestuursploeg wil daar verandering in brengen door naast het koesteren van het verleden, de hedendaagse kunstenaars de kans te geven zich te profileren en te integreren in ons kunstgemeente. Dat Herman van Nazareth als eerste ‘ons dorp’ mag gebruiken als ‘tentoonstellingsruimte’is geen toeval. De kunstenaar is sinds jaren een vertrouwd figuur in de Latemse cultuurkringen en -trefplaatsenen sterk verwant met de streek tussen Leie en Schelde. Zijn sculptuur “Uitbundigheid” die het rondpunt aan Galerij De Vos siert is een typische navolging van het expressionistisch gedachtegoed. Ook “De Stille Dialoog”, de twee koppen die aan de poort van de raadzaal van het gemeentehuis opgesteld zijn, getuigt zijn liefde voor het neo-expressionisme. Deze werken staan in totale tegenstelling met “De Kathedraal” (Golflaan), geometrisch-abstracte sculptuur in robuust cortenstaal. Aan het gemeenteschooltje van Deurle staat dan weer een expressionistisch beeld, “Wachtertje” en aan het oud-gemeentehuis aan de Xavier De Cocklaan treft men dan weer een organisch werkstuk op het vijvertje. Over het feit of dergelijke, vernieuwende kunst in het landelijke karakter van Latem en Deurle mooi staat en een verrijking is voor het kunstdorp, kan je oeverloos redetwisten. In ieder geval is het een geestesverruimende ingreep die getuigt van een gedurfde aanpak en een zoeken naar vernieuwing, door heel wat inwoners geprezen. Daarenboven maken heel wat galerijbezoekers en fervente wandelaars graag een ommetje op zoek naar de kunst van Herman Van Nazareth.

13:56 Gepost door Albert-Fernand HAELEMEERSCH | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

whoow lang leve de Latemse school::-)

Gepost door: willy | 09-03-04

gemeenteraadslid Geachte Kleppe!
niemand betwijfelt de goede bedoelingen, maar een niet (te) abstract kunstwerk zou ook niet misstaan (zie o.a. De Pinte). En... what about music?

Gepost door: frank comhaire | 10-03-04

rijke luizen ja ! er zijn vooral veel rijke mensen en dikke nekken - het een is daarvoor het ander niet en het weze iedereen gegund - in die gemeente. ze zouden beter ne keer kijken wat er allemaal met het zwart geld gebeurd en hoe dat versast wordt in huizen en kunst. toch mooi nietwaaar een schilderij dat aan de muur hangt. uiteraard. wat een mooi kunstwerk zou zijn dat is een kunstwerk met allemaal oude belgische franken geschonken aan de gemeente. dat kunstwerk moet dan maar publiek verkocht worden en de opbrengst kan dan gaan naar de sanering van de gemeente.

verder is het een prachtige gemeente sint-martens-latem. wat vooral wijs zijn de dreven met de beuken. echt prachtig. maar wel duur om er te wonen.

Gepost door: jan geirnaert | 24-04-04

Reactie op 'Rijkeluizen ja!' Ik vind het hoogst jammerlijk - zelfs ontluisterd - telkens opnieuw te moeten horen dat Sint-Martens-Latem de ‘gemeente van de dikke nekken’ is. Het kan uiteraard niet worden ontkend dat de gemiddelde Latemnaar welvarend leeft; inderdaad, ‘dat weze iedereen gegund’. Er echter zondermeer van uitgaan dat Latem vooral ‘dikke nekken’ telt, is een ietwat kortzichtige visie. Dergelijke lui - laat ik duidelijk zijn: niet steeds rijkelui - vind je immers in elke gemeente, en wellicht in Latem iets meer dan elders. Laten we echter niet iedere inwoner van Latem en Deurle over dezelfde kam scheren.

Daarnaast komt me de visie van Jan Geirnaert op kunst kleingeestig over, getuigend van weinig respect. Latem kan als Leiedorp zowat de/een bakermat van het Vlaamse expressionisme worden genoemd. Het zou dus ongepast zijn dat kunsthistorische verleden te verwerpen. Kunst is bovendien al zo oud als de mens; voortdurend ‘creëren’ is inherent aan de mens. Wat ‘echte kunst’ is en of het verantwoord is daar hoge prijzen voor te betalen, is een andere discussie. Wat evenwel vaststaat, is dat men in elk geval steeds moet blijven investeren in kunst, uiteraard rekening houdend met de beschikbare financiële middelen. Kunstwerken aankopen en het kunstpatrimonium en -verleden in ere houden, is perfect mogelijk binnen een efficiënt (gemeente)beleid.

Ward Claeyssens

Gepost door: Ward Claeyssens | 17-02-05

De commentaren zijn gesloten.